Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία CLARIN-EL στα πλαίσια της δημιουργίας μιας Ερευνητικής Υποδομής εθνικής εμβέλειας αφιερωμένης στο βιώσιμο διαμοιρασμό, την αποθήκευση, την παροχή πρόσβασης, τη διάχυση και τη διατήρηση γλωσσικών δεδομένων και υπηρεσιών επεξεργασίας τους. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέλη των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://inventory.clarin.gr/, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορούν να βρεθούν και στο διαδικτυακό τόπο http://www.clarin.gr/.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Share This Story, Choose Your Platform!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία CLARIN-EL στα πλαίσια της δημιουργίας μιας Ερευνητικής Υποδομής εθνικής εμβέλειας αφιερωμένης στο βιώσιμο διαμοιρασμό, την αποθήκευση, την παροχή πρόσβασης, τη διάχυση και τη διατήρηση γλωσσικών δεδομένων και υπηρεσιών επεξεργασίας τους. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέλη των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://inventory.clarin.gr/, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορούν να βρεθούν και στο διαδικτυακό τόπο http://www.clarin.gr/.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ημερομηνία : 25/06/2015

Ετικέτες : AAI

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία CLARIN-EL στα πλαίσια της δημιουργίας μιας Ερευνητικής Υποδομής εθνικής εμβέλειας αφιερωμένης στο βιώσιμο διαμοιρασμό, την αποθήκευση, την παροχή πρόσβασης, τη διάχυση και τη διατήρηση γλωσσικών δεδομένων και υπηρεσιών επεξεργασίας τους. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέλη των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://inventory.clarin.gr/, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορούν να βρεθούν και στο διαδικτυακό τόπο http://www.clarin.gr/.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ημερομηνία : 25/06/2015

Ετικέτες : AAI