Την Τετάρτη από 21/1 και στο παράθυρο 17.00-22.00 θα εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης των δρομολογητών του υπολογιστικού κέντρου όπου φιλοξενείται ο ~okeanos. Οι εργασίες ενδέχεται να επηρεάσουν το σύνολο των υπηρεσιών του ~okeanos (Cyclades και Pithos+). Οι εργασίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στο λογισμικό των δρομολογητών και για την ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, απαραίτητων για την βελτίωση της υπηρεσίας.

The ~okeanos team

https://okeanos.grnet.gr/blog/2015/01/20/datacenter-upgrade-works/

Share This Story, Choose Your Platform!

Την Τετάρτη από 21/1 και στο παράθυρο 17.00-22.00 θα εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης των δρομολογητών του υπολογιστικού κέντρου όπου φιλοξενείται ο ~okeanos. Οι εργασίες ενδέχεται να επηρεάσουν το σύνολο των υπηρεσιών του ~okeanos (Cyclades και Pithos+). Οι εργασίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στο λογισμικό των δρομολογητών και για την ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, απαραίτητων για την βελτίωση της υπηρεσίας.

The ~okeanos team

https://okeanos.grnet.gr/blog/2015/01/20/datacenter-upgrade-works/

Ημερομηνία : 21/01/2015

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : AAI

Την Τετάρτη από 21/1 και στο παράθυρο 17.00-22.00 θα εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης των δρομολογητών του υπολογιστικού κέντρου όπου φιλοξενείται ο ~okeanos. Οι εργασίες ενδέχεται να επηρεάσουν το σύνολο των υπηρεσιών του ~okeanos (Cyclades και Pithos+). Οι εργασίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στο λογισμικό των δρομολογητών και για την ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, απαραίτητων για την βελτίωση της υπηρεσίας.

The ~okeanos team

https://okeanos.grnet.gr/blog/2015/01/20/datacenter-upgrade-works/

Ημερομηνία : 21/01/2015

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : AAI