Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαΐου 2023 θα ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων Exams (https://exams.eclass.upatras.gr).

Η πλατφόρμα Exams εξυπηρέτησε την διεξαγωγή των εξεταστικών περιόδων κατά τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας λόγω πανδημίας και δεν υπάρχει λόγος να συντηρείται και να χρησιμοποιείται.  Οι ανάγκες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καλύπτονται πλήρως από την πλατφόρμα eClass.

Οι διδάσκοντες που διαθέτουν μαθήματα στο Exams μπορούν άμεσα μέσω της φόρμας (https://forms.upnet.gr/transfer-question-pool/) – αφού πιστοποιηθούν με  τα ιδρυματικά τους στοιχεία – να αιτηθούν:

  • είτε την μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων σε υπάρχον μάθημα στην πλατφόρμα eClass
  • είτε την μεταφορά ολόκληρου του μαθήματος σε καινούριο μάθημα του eClass

Επιπλέον, έως τις 15 Μαΐου θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης από τη μεριά των διδασκόντων τοπικών αντιγράφων του υλικού τους (π.χ. εργασίες εκπαιδευόμενων, έγγραφα).

Με το πέρας της προθεσμίας, η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα διακοπεί.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαΐου 2023 θα ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων Exams (https://exams.eclass.upatras.gr).

Η πλατφόρμα Exams εξυπηρέτησε την διεξαγωγή των εξεταστικών περιόδων κατά τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας λόγω πανδημίας και δεν υπάρχει λόγος να συντηρείται και να χρησιμοποιείται.  Οι ανάγκες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καλύπτονται πλήρως από την πλατφόρμα eClass.

Οι διδάσκοντες που διαθέτουν μαθήματα στο Exams μπορούν άμεσα μέσω της φόρμας (https://forms.upnet.gr/transfer-question-pool/) – αφού πιστοποιηθούν με  τα ιδρυματικά τους στοιχεία – να αιτηθούν:

  • είτε την μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων σε υπάρχον μάθημα στην πλατφόρμα eClass
  • είτε την μεταφορά ολόκληρου του μαθήματος σε καινούριο μάθημα του eClass

Επιπλέον, έως τις 15 Μαΐου θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης από τη μεριά των διδασκόντων τοπικών αντιγράφων του υλικού τους (π.χ. εργασίες εκπαιδευόμενων, έγγραφα).

Με το πέρας της προθεσμίας, η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα διακοπεί.

Ημερομηνία : 02/03/2023

Ετικέτες : Eclass | exams

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαΐου 2023 θα ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων Exams (https://exams.eclass.upatras.gr).

Η πλατφόρμα Exams εξυπηρέτησε την διεξαγωγή των εξεταστικών περιόδων κατά τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας λόγω πανδημίας και δεν υπάρχει λόγος να συντηρείται και να χρησιμοποιείται.  Οι ανάγκες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καλύπτονται πλήρως από την πλατφόρμα eClass.

Οι διδάσκοντες που διαθέτουν μαθήματα στο Exams μπορούν άμεσα μέσω της φόρμας (https://forms.upnet.gr/transfer-question-pool/) – αφού πιστοποιηθούν με  τα ιδρυματικά τους στοιχεία – να αιτηθούν:

  • είτε την μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων σε υπάρχον μάθημα στην πλατφόρμα eClass
  • είτε την μεταφορά ολόκληρου του μαθήματος σε καινούριο μάθημα του eClass

Επιπλέον, έως τις 15 Μαΐου θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης από τη μεριά των διδασκόντων τοπικών αντιγράφων του υλικού τους (π.χ. εργασίες εκπαιδευόμενων, έγγραφα).

Με το πέρας της προθεσμίας, η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα διακοπεί.

Ημερομηνία : 02/03/2023

Ετικέτες : Eclass | exams