Το Upnet συνεχίζοντας την προσπάθεια του να προσφέρει στα μέλη του Παν. Πατρών προηγμένες υπηρεσίες, προσφέρει την υπηρεσία Google apps for Education. Η υπηρεσία διατίθεται από την Google δωρεάν για χρήση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Gmail  της μορφής username@g.upatras.gr μέσω του gmail.upatras.gr
Google Drive με απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο μέσω του gdrive.upatras.gr
Google Calendar με δυνατότητα ενδοπανεπιστημιακών κοινόχρηστων ημερολογίων μέσω του gcalendar.upatras.gr
Google Groups για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του googlegroups.upatras.gr

καθώς και πληθώρα άλλων εφαρμογών για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε μέσα από το διαχειριστικό σύστημα Mussa. Η υπηρεσία θα είναι ενεργή για το λογαριασμό σας μέσα στην επόμενη ώρα.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τον κανονισμό χρήσης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Share This Story, Choose Your Platform!

Το Upnet συνεχίζοντας την προσπάθεια του να προσφέρει στα μέλη του Παν. Πατρών προηγμένες υπηρεσίες, προσφέρει την υπηρεσία Google apps for Education. Η υπηρεσία διατίθεται από την Google δωρεάν για χρήση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Gmail  της μορφής username@g.upatras.gr μέσω του gmail.upatras.gr
Google Drive με απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο μέσω του gdrive.upatras.gr
Google Calendar με δυνατότητα ενδοπανεπιστημιακών κοινόχρηστων ημερολογίων μέσω του gcalendar.upatras.gr
Google Groups για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του googlegroups.upatras.gr

καθώς και πληθώρα άλλων εφαρμογών για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε μέσα από το διαχειριστικό σύστημα Mussa. Η υπηρεσία θα είναι ενεργή για το λογαριασμό σας μέσα στην επόμενη ώρα.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τον κανονισμό χρήσης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 22/04/2016

Ετικέτες : AAI | gapps | Upnet ID

Το Upnet συνεχίζοντας την προσπάθεια του να προσφέρει στα μέλη του Παν. Πατρών προηγμένες υπηρεσίες, προσφέρει την υπηρεσία Google apps for Education. Η υπηρεσία διατίθεται από την Google δωρεάν για χρήση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Gmail  της μορφής username@g.upatras.gr μέσω του gmail.upatras.gr
Google Drive με απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο μέσω του gdrive.upatras.gr
Google Calendar με δυνατότητα ενδοπανεπιστημιακών κοινόχρηστων ημερολογίων μέσω του gcalendar.upatras.gr
Google Groups για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του googlegroups.upatras.gr

καθώς και πληθώρα άλλων εφαρμογών για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε μέσα από το διαχειριστικό σύστημα Mussa. Η υπηρεσία θα είναι ενεργή για το λογαριασμό σας μέσα στην επόμενη ώρα.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τον κανονισμό χρήσης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 22/04/2016

Ετικέτες : AAI | gapps | Upnet ID