Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με σχετικό μήνυμα στη λίστα announcements, το Τμήμα Δικτύων βάσει του Νόμου 4727 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 184/23.9.2020) θα προχωρήσει από 1/1/2021 στη διακοπή όλων των ενεργών συνδέσεων φαξ που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 
Θα προχωρήσει επίσης σε αφαίρεση της προβολής των αριθμών fax από τον τηλεφωνικό κατάλογο ds.upatras.gr καθώς και στην αφαίρεση των fax των τμημάτων από τον κεντρικό ιστότοπο του ιδρύματος.
 
Παρακαλούνται οι διαχειριστές των ιστοτόπων των τμημάτων να προχωρήσουν σε αφαίρεση των αριθμών fax. Επίσης συνιστούμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να αφαιρέσουν τυχόν αριθμούς fax από υπηρεσιακά έντυπα, ιστότοπους και υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.