Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Προκειμένου να υπογράψουμε ψηφιακά  έγγραφα pdf θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του υπολογιστή μας, το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πατρών (οδηγίες ελέγχου). Επίσης θα πρέπει να έχουμε παραμετροποιήσει κατάληλα τον Adobe Reader DC. (οδηγίες παραμετροποίησης). 1Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείου με χρονοσήμανση Ανοίγουμε το [...]