Είναι πλέον διαθέσιμες οι νέες εκδόσεις  ArcGIS 10.6 Desktop και ArcGIS Pro 2.1 . Μπορείτε να τις κατεβάσετε από το Software Repository του Παν. Πατρών.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού ArcGis

Το Πανεπιστημιακό Lisence του ArcGIS ισχύει μέχρι 20/3/2019.

Share This Story, Choose Your Platform!

Είναι πλέον διαθέσιμες οι νέες εκδόσεις  ArcGIS 10.6 Desktop και ArcGIS Pro 2.1 . Μπορείτε να τις κατεβάσετε από το Software Repository του Παν. Πατρών.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού ArcGis

Το Πανεπιστημιακό Lisence του ArcGIS ισχύει μέχρι 20/3/2019.

Ημερομηνία : 27/03/2018

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : ArcGIS | software

Είναι πλέον διαθέσιμες οι νέες εκδόσεις  ArcGIS 10.6 Desktop και ArcGIS Pro 2.1 . Μπορείτε να τις κατεβάσετε από το Software Repository του Παν. Πατρών.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού ArcGis

Το Πανεπιστημιακό Lisence του ArcGIS ισχύει μέχρι 20/3/2019.

Ημερομηνία : 27/03/2018

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : ArcGIS | software