Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Παν. Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2018a) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο στο σύστημα Mussa.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Η παλιότερη έκδοση Matlab R2017a δεν διατίθεται πλέον και αφαιρέθηκε, συνεχίζει όμως να λειτουργεί κανονικά για όσους την έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

Share This Story, Choose Your Platform!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Παν. Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2018a) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο στο σύστημα Mussa.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Η παλιότερη έκδοση Matlab R2017a δεν διατίθεται πλέον και αφαιρέθηκε, συνεχίζει όμως να λειτουργεί κανονικά για όσους την έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

Ημερομηνία : 27/03/2018

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software | Upnet ID

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Παν. Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2018a) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο στο σύστημα Mussa.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Η παλιότερη έκδοση Matlab R2017a δεν διατίθεται πλέον και αφαιρέθηκε, συνεχίζει όμως να λειτουργεί κανονικά για όσους την έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

Ημερομηνία : 27/03/2018

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software | Upnet ID