Σας ενημερώνουμε ότι στο Software Repository του Παν. Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη η full έκδοση της Matlab (Matlab R2019b_Update_3) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα Νέα ISO περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Tollboxes της Matlab.  Στην σελίδα του λογισμικού μπορείτε επίσης να δείτε τις διαθέσιμες άδειες αλλά και τα παρεχόμενα Toolboxes.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Η παλιότερες εκδόσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά για όσους τις έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι στο Software Repository του Παν. Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη η full έκδοση της Matlab (Matlab R2019b_Update_3) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα Νέα ISO περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Tollboxes της Matlab.  Στην σελίδα του λογισμικού μπορείτε επίσης να δείτε τις διαθέσιμες άδειες αλλά και τα παρεχόμενα Toolboxes.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Η παλιότερες εκδόσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά για όσους τις έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

Ημερομηνία : 24/12/2019

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software | Upnet ID

Σας ενημερώνουμε ότι στο Software Repository του Παν. Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη η full έκδοση της Matlab (Matlab R2019b_Update_3) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα Νέα ISO περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Tollboxes της Matlab.  Στην σελίδα του λογισμικού μπορείτε επίσης να δείτε τις διαθέσιμες άδειες αλλά και τα παρεχόμενα Toolboxes.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Η παλιότερες εκδόσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά για όσους τις έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

Ημερομηνία : 24/12/2019

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software | Upnet ID