Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2021b) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Με την νέα έκδοση R2021b σταματάει και η υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων macOS Mojave (10.14) και Ubuntu 16.04 LTS. Επίσης η έκδοση R2021b είναι η τελευταία που υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 7.

Share This Story, Choose Your Platform!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2021b) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Με την νέα έκδοση R2021b σταματάει και η υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων macOS Mojave (10.14) και Ubuntu 16.04 LTS. Επίσης η έκδοση R2021b είναι η τελευταία που υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 7.

Ημερομηνία : 29/10/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2021b) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Με την νέα έκδοση R2021b σταματάει και η υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων macOS Mojave (10.14) και Ubuntu 16.04 LTS. Επίσης η έκδοση R2021b είναι η τελευταία που υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 7.

Ημερομηνία : 29/10/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software