Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2024a) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Oι χρήστες με απ’ ευθείας αδειοδότηση από τη Mathworks, (μεσω SSO), δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αλλαγή.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Share This Story, Choose Your Platform!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2024a) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Oι χρήστες με απ’ ευθείας αδειοδότηση από τη Mathworks, (μεσω SSO), δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αλλαγή.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Ημερομηνία : 28/06/2024

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Software Repository του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του Matlab (Matlab R2024a) για Windows, Mac και Linux.

Το κλειδί εγκατάστασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Oι χρήστες με απ’ ευθείας αδειοδότηση από τη Mathworks, (μεσω SSO), δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αλλαγή.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Matlab.

Ημερομηνία : 28/06/2024

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab | software