Είναι διαθέσιμη προς χρήση η νέα έκδοση του QtiPlot 1.0.0-rc17.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν για Win64 και Mac OS από το software repository. Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού QtiPlot.. Τα licenses έχουν ισχύ μέχρι 12/4/2026.

Σημείωση: Υπάρχει περίπτωση μετά την αναβάθμιση του QtiPlot σε Mac OS να κάνει crash όταν ανοιχτούν παλιά αρχεία. Για να ξεπεραστεί αυτό θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

  1. Delete the old version and install the new one (clean installation)
  2. Open a terminal window.
  3. Type the command bellow and press the return key: /Applications/qtiplot.app/Contents/MacOS/qtiplot -d&

Share This Story, Choose Your Platform!

Είναι διαθέσιμη προς χρήση η νέα έκδοση του QtiPlot 1.0.0-rc17.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν για Win64 και Mac OS από το software repository. Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού QtiPlot.. Τα licenses έχουν ισχύ μέχρι 12/4/2026.

Σημείωση: Υπάρχει περίπτωση μετά την αναβάθμιση του QtiPlot σε Mac OS να κάνει crash όταν ανοιχτούν παλιά αρχεία. Για να ξεπεραστεί αυτό θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

  1. Delete the old version and install the new one (clean installation)
  2. Open a terminal window.
  3. Type the command bellow and press the return key: /Applications/qtiplot.app/Contents/MacOS/qtiplot -d&

Ημερομηνία : 18/02/2022

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : software

Είναι διαθέσιμη προς χρήση η νέα έκδοση του QtiPlot 1.0.0-rc17.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν για Win64 και Mac OS από το software repository. Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού QtiPlot.. Τα licenses έχουν ισχύ μέχρι 12/4/2026.

Σημείωση: Υπάρχει περίπτωση μετά την αναβάθμιση του QtiPlot σε Mac OS να κάνει crash όταν ανοιχτούν παλιά αρχεία. Για να ξεπεραστεί αυτό θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

  1. Delete the old version and install the new one (clean installation)
  2. Open a terminal window.
  3. Type the command bellow and press the return key: /Applications/qtiplot.app/Contents/MacOS/qtiplot -d&

Ημερομηνία : 18/02/2022

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : software