Είναι διαθέσιμη προς χρήση η νέα έκδοση του IBM SPSS Statistics 28.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν για Win64 και Mac από το software repository και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν αίτηση για license μέσω της υπηρεσίας forms.upnet.gr. Τα licenses έχουν ισχύ μέχρι 29/6/2022.

Τέλος να διευκρινίσουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα στη διαδικασία αδειοδότησης της έκδοσης SPSS 27.