Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες στην υπηρεσία G Suite for Education:

Team Drive: Είναι κοινόχρηστοι χώροι όπου οι ομάδες μπορούν εύκολα να αποθηκεύουν, να αναζητούν και να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους οπουδήποτε, από οποιαδήποτε συσκευή. Σε αντίθεση με τα κοινόχρηστα αρχεία στο My Drive, τα αρχεία στο Team Drive ανήκουν στην ομάδα αντί για ένα άτομο. Ακόμα και αν κάποια μέλη εγκαταλείψουν, οι φάκελοι μένουν ακριβώς εκεί που είναι έτσι ώστε η ομάδα να συνεχίσει να τα μοιράζεται. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Google Meet: Με το Google Hangouts Meet, μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις με πολύ εύκολο τρόπο. Μπορείτε να προσκαλέσετε έως και 30 άτομα κάθε φορά, χωρίς χρονικό περιορισμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Google Sites: Με την αναβαθμισμένη υπηρεσία Google Sites, είναι πλέον πολύ εύκολο να δημιουργήσετε ιστότοπους. Απλά σύρετε το περιεχόμενο όπου το χρειάζεστε. Προσθέστε περιεχόμενο, όπως βίντεο, εικόνες, ημερολόγια, παρουσιάσεις, έγγραφα, φακέλους και κείμενο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες στην υπηρεσία G Suite for Education:

Team Drive: Είναι κοινόχρηστοι χώροι όπου οι ομάδες μπορούν εύκολα να αποθηκεύουν, να αναζητούν και να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους οπουδήποτε, από οποιαδήποτε συσκευή. Σε αντίθεση με τα κοινόχρηστα αρχεία στο My Drive, τα αρχεία στο Team Drive ανήκουν στην ομάδα αντί για ένα άτομο. Ακόμα και αν κάποια μέλη εγκαταλείψουν, οι φάκελοι μένουν ακριβώς εκεί που είναι έτσι ώστε η ομάδα να συνεχίσει να τα μοιράζεται. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Google Meet: Με το Google Hangouts Meet, μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις με πολύ εύκολο τρόπο. Μπορείτε να προσκαλέσετε έως και 30 άτομα κάθε φορά, χωρίς χρονικό περιορισμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Google Sites: Με την αναβαθμισμένη υπηρεσία Google Sites, είναι πλέον πολύ εύκολο να δημιουργήσετε ιστότοπους. Απλά σύρετε το περιεχόμενο όπου το χρειάζεστε. Προσθέστε περιεχόμενο, όπως βίντεο, εικόνες, ημερολόγια, παρουσιάσεις, έγγραφα, φακέλους και κείμενο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 15/10/2017

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : gapps

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες στην υπηρεσία G Suite for Education:

Team Drive: Είναι κοινόχρηστοι χώροι όπου οι ομάδες μπορούν εύκολα να αποθηκεύουν, να αναζητούν και να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους οπουδήποτε, από οποιαδήποτε συσκευή. Σε αντίθεση με τα κοινόχρηστα αρχεία στο My Drive, τα αρχεία στο Team Drive ανήκουν στην ομάδα αντί για ένα άτομο. Ακόμα και αν κάποια μέλη εγκαταλείψουν, οι φάκελοι μένουν ακριβώς εκεί που είναι έτσι ώστε η ομάδα να συνεχίσει να τα μοιράζεται. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Google Meet: Με το Google Hangouts Meet, μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις με πολύ εύκολο τρόπο. Μπορείτε να προσκαλέσετε έως και 30 άτομα κάθε φορά, χωρίς χρονικό περιορισμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Google Sites: Με την αναβαθμισμένη υπηρεσία Google Sites, είναι πλέον πολύ εύκολο να δημιουργήσετε ιστότοπους. Απλά σύρετε το περιεχόμενο όπου το χρειάζεστε. Προσθέστε περιεχόμενο, όπως βίντεο, εικόνες, ημερολόγια, παρουσιάσεις, έγγραφα, φακέλους και κείμενο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 15/10/2017

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : gapps