Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του ασύρματου δικτύου UPatras Guest στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το UPatras Guest δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδεθούν και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο αποκτώντας κωδικό πρόσβασης (PIN) ημερήσιας ισχύος.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης αφού συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο με όνομα UPatras Guest από την συσκευή του, θα κατευθυνθεί αυτόματα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον με ειδικές οδηγίες. Εκεί θα συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται και θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο με SMS ένα μοναδικό PIN, το οποίο στην συνέχεια θα εισαγάγει στην σχετική φόρμα σύνδεσης.

Το UPatras Guest αφορά αποκλειστικά τους επισκέπτες του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί συμπληρωματικά για όσους δεν διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο Eduroam.

Εγχειρίδια

Μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα από τα διαθέσιμα εγχειρίδια της υπηρεσίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Στις ενότητα συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με την υπηρεσία.

Share This Story, Choose Your Platform!

Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του ασύρματου δικτύου UPatras Guest στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το UPatras Guest δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδεθούν και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο αποκτώντας κωδικό πρόσβασης (PIN) ημερήσιας ισχύος.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης αφού συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο με όνομα UPatras Guest από την συσκευή του, θα κατευθυνθεί αυτόματα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον με ειδικές οδηγίες. Εκεί θα συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται και θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο με SMS ένα μοναδικό PIN, το οποίο στην συνέχεια θα εισαγάγει στην σχετική φόρμα σύνδεσης.

Το UPatras Guest αφορά αποκλειστικά τους επισκέπτες του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί συμπληρωματικά για όσους δεν διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο Eduroam.

Εγχειρίδια

Μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα από τα διαθέσιμα εγχειρίδια της υπηρεσίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Στις ενότητα συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με την υπηρεσία.

Ημερομηνία : 19/02/2019

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : WiFi

Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του ασύρματου δικτύου UPatras Guest στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το UPatras Guest δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδεθούν και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο αποκτώντας κωδικό πρόσβασης (PIN) ημερήσιας ισχύος.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης αφού συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο με όνομα UPatras Guest από την συσκευή του, θα κατευθυνθεί αυτόματα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον με ειδικές οδηγίες. Εκεί θα συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται και θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο με SMS ένα μοναδικό PIN, το οποίο στην συνέχεια θα εισαγάγει στην σχετική φόρμα σύνδεσης.

Το UPatras Guest αφορά αποκλειστικά τους επισκέπτες του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί συμπληρωματικά για όσους δεν διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο Eduroam.

Εγχειρίδια

Μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα από τα διαθέσιμα εγχειρίδια της υπηρεσίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Στις ενότητα συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με την υπηρεσία.

Ημερομηνία : 19/02/2019

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : WiFi