Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει γίνει διαθέσιμη η διαδικτυακή πύλη του προγράμματος OpenAire2020. Η πύλη αυτή θα είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω της σελίδας https://www.openaire.eu.

Tο OpenAire2020 προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης, διαχείρισης, ανάλυσης και παροχής μεταδεδομένων που προέρχονται από επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποσκοπεί στην προώθηση της Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να βρεθούν εδώ : https://www.openaire.eu/edocman?id=794task=document.viewdoc
Η πολιτική απορρητου βρίσκεται εδώ https://www.openaire.eu/privacy-gr .

Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Share This Story, Choose Your Platform!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει γίνει διαθέσιμη η διαδικτυακή πύλη του προγράμματος OpenAire2020. Η πύλη αυτή θα είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω της σελίδας https://www.openaire.eu.

Tο OpenAire2020 προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης, διαχείρισης, ανάλυσης και παροχής μεταδεδομένων που προέρχονται από επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποσκοπεί στην προώθηση της Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να βρεθούν εδώ : https://www.openaire.eu/edocman?id=794task=document.viewdoc
Η πολιτική απορρητου βρίσκεται εδώ https://www.openaire.eu/privacy-gr .

Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ημερομηνία : 01/10/2015

Ετικέτες : AAI

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει γίνει διαθέσιμη η διαδικτυακή πύλη του προγράμματος OpenAire2020. Η πύλη αυτή θα είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω της σελίδας https://www.openaire.eu.

Tο OpenAire2020 προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης, διαχείρισης, ανάλυσης και παροχής μεταδεδομένων που προέρχονται από επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποσκοπεί στην προώθηση της Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να βρεθούν εδώ : https://www.openaire.eu/edocman?id=794task=document.viewdoc
Η πολιτική απορρητου βρίσκεται εδώ https://www.openaire.eu/privacy-gr .

Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ημερομηνία : 01/10/2015

Ετικέτες : AAI