Λόγω συντήρησης στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Πανεπιστημίου, θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή ορισμένων κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών, το Σάββατο 21/5/2022, στις 7.30 π.μ.

Η διάρκειά της προγραμματισμένης διακοπής θα είναι 60 λεπτά.

Το Σάββατο 21/5/2022, στις 8.30 π.μ. θα έχει επανέλθει η λειτουργία όλων των κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών.