Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 24/11, ώρα 19.00 έως και αύριο 25/11, ώρα 17.00 θα διακοπεί η πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο των αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/site/) λόγω εργασιών επικαιροποίησης.

Ο ιστότοπος των αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/) θα παραμείνει ενεργός με εξαίρεση το διάστημα 14.00-17.00 την 25/11.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 24/11, ώρα 19.00 έως και αύριο 25/11, ώρα 17.00 θα διακοπεί η πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο των αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/site/) λόγω εργασιών επικαιροποίησης.

Ο ιστότοπος των αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/) θα παραμείνει ενεργός με εξαίρεση το διάστημα 14.00-17.00 την 25/11.

Ημερομηνία : 24/11/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : alumni

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 24/11, ώρα 19.00 έως και αύριο 25/11, ώρα 17.00 θα διακοπεί η πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο των αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/site/) λόγω εργασιών επικαιροποίησης.

Ο ιστότοπος των αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/) θα παραμείνει ενεργός με εξαίρεση το διάστημα 14.00-17.00 την 25/11.

Ημερομηνία : 24/11/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : alumni