Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και αδειοδότησης των
λογισμικών της Autodesk μέσω Single Sign On (SSO).

Με το νέο τρόπο αδειοδότησης, η προσωπική πλέον εκπαιδευτική άδεια θα δίνεται απ’ ευθείας από την Autodesk και δεν θα χρειάζεται σύνδεση με license servers του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://www.upnet.gr/services/autodesk/

Ο παλαιός τρόπος αδειοδότησης (μέσω license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών) εξακολουθεί να ισχύει για την εξυπηρέτηση εργαστηρίων κυρίως.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και αδειοδότησης των
λογισμικών της Autodesk μέσω Single Sign On (SSO).

Με το νέο τρόπο αδειοδότησης, η προσωπική πλέον εκπαιδευτική άδεια θα δίνεται απ’ ευθείας από την Autodesk και δεν θα χρειάζεται σύνδεση με license servers του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://www.upnet.gr/services/autodesk/

Ο παλαιός τρόπος αδειοδότησης (μέσω license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών) εξακολουθεί να ισχύει για την εξυπηρέτηση εργαστηρίων κυρίως.

Ημερομηνία : 23/02/2024

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Autodesk | software

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και αδειοδότησης των
λογισμικών της Autodesk μέσω Single Sign On (SSO).

Με το νέο τρόπο αδειοδότησης, η προσωπική πλέον εκπαιδευτική άδεια θα δίνεται απ’ ευθείας από την Autodesk και δεν θα χρειάζεται σύνδεση με license servers του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://www.upnet.gr/services/autodesk/

Ο παλαιός τρόπος αδειοδότησης (μέσω license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών) εξακολουθεί να ισχύει για την εξυπηρέτηση εργαστηρίων κυρίως.

Ημερομηνία : 23/02/2024

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Autodesk | software