Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε διασύνδεση της υπηρεσίας ArcGIS online με την υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Παν. Πατρών.

Το ArcGIS Online είναι μια συνεργατική cloud πλατφόρμα που επιτρέπει στα μέλη του ΠΠ να χρησιμοποιούν, να δημιουργούν και να μοιράζονται χάρτες, εφαρμογές και δεδομένα αλλά και να έχουν πρόσβαση σε έγκυρους βασικούς χάρτες και έτοιμες προς χρήση εφαρμογές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του συνδέσμου https://patrasuni.maps.arcgis.com/ κάνοντας χρήση του Upnet ID τους.

Επίσης είναι διαθέσιμη και η e-Learning πλατφόρμα της Ersi, ArcGIS training. Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.

Share This Story, Choose Your Platform!

Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε διασύνδεση της υπηρεσίας ArcGIS online με την υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Παν. Πατρών.

Το ArcGIS Online είναι μια συνεργατική cloud πλατφόρμα που επιτρέπει στα μέλη του ΠΠ να χρησιμοποιούν, να δημιουργούν και να μοιράζονται χάρτες, εφαρμογές και δεδομένα αλλά και να έχουν πρόσβαση σε έγκυρους βασικούς χάρτες και έτοιμες προς χρήση εφαρμογές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του συνδέσμου https://patrasuni.maps.arcgis.com/ κάνοντας χρήση του Upnet ID τους.

Επίσης είναι διαθέσιμη και η e-Learning πλατφόρμα της Ersi, ArcGIS training. Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.

Ημερομηνία : 26/04/2021

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : ArcGIS | software

Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε διασύνδεση της υπηρεσίας ArcGIS online με την υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Παν. Πατρών.

Το ArcGIS Online είναι μια συνεργατική cloud πλατφόρμα που επιτρέπει στα μέλη του ΠΠ να χρησιμοποιούν, να δημιουργούν και να μοιράζονται χάρτες, εφαρμογές και δεδομένα αλλά και να έχουν πρόσβαση σε έγκυρους βασικούς χάρτες και έτοιμες προς χρήση εφαρμογές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του συνδέσμου https://patrasuni.maps.arcgis.com/ κάνοντας χρήση του Upnet ID τους.

Επίσης είναι διαθέσιμη και η e-Learning πλατφόρμα της Ersi, ArcGIS training. Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.

Ημερομηνία : 26/04/2021

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : ArcGIS | software