Η Πρυτανική Αρχή ανακοινώνει με χαρά την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ” στον ιστότοπο https://alexandria.upatras.gr.

Πρόκειται περί εργαλείου διασύνδεσης με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, το οποίο καταγράφει τις βιβλιομετρικές επιδόσεις του Πανεπιστημίου σε συγκεκριμένα χρονοπαράθυρα. Ο χρήστης έχει πρόσβαση τόσο στα ατομικά του βιβλιομετρικά δεδομένα (μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού), όσο στα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία του Πανεπιστημίου, καθώς και σε μερικά συγκεντρωτικά στοιχεία, π.χ., ανά Σχολή, Τμήμα και βαθμίδα.

Σύντομα, θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση του εργαλείου στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Δ. Μαντζαβίνος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών & Διεθνών Υποθέσεων

close

Κάντε Eγγραφή στο Upnet News

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του Upnet