Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Oracle διαθέτει στα μέλη του μια σειρά λογισμικών.
Τα προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε κατασκευαστές λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στη διεύθυνση http://www.upnet.gr/software/oracle-academy/ υπάρχουν οδηγίες πρόσβασης και χρήσης, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων προϊόντων της Oracle.