Ο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) τέθηκαν σε ισχύ στο Πανεπιστήμιο Πατρών την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 με την έγκρισή τους από την Σύγκλητο.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το «Πρόγραμμα Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών» και το «Σχέδιο Ασφάλειας Πληροφοριών»