Το Γραφείο Αρωγής του UPnet είναι αρμόδιο για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε προβλήματα που οφείλονται στις υποδομές του δικτύου δεδομένων και στις υπηρεσίες τηλεματικής του UPnet. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος που υπάγονται, ώστε να ενημερώνονται για:

  • την ενδεχόμενη δυσλειτουργία του τοπικού τους δικτύου ή του μεμονωμένου σταθμού εργασίας που χρησιμοποιούν
  • την εφαρμογή τοπικής πολιτικής ασφάλειας που δεν επιτρέπει την πρόσβασή τους σε κάποια υπηρεσία τηλεματικής που προσφέρει το UPnet
  • την προγραμματισμένη ή μη διακοπή παροχής κάποιας υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους.
  • τον εντοπισμό του προβλήματος που αντιμετωπίζουν και την προώθηση του κατάλληλου αιτήματος στο Γραφείο Αρωγής του UPnet.

Τεχνικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων

Επιλέξτε Σχολή:

Επιλεξτε Τμήμα:

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΤΥ: Μανώλης Γεωργουδάκης | Ιωσήφ Ιωσηφίδης
Τηλ: 2610996935 | 2610996986
Email: support@ceid.upatras.gr

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΤΥ: Φραγκογιάννης Γιώργος
Τηλ: 2641074159
Email: gfrago@upatras.gr

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

ΤΥ: Χριστοδούλου Σπυρίδων
Τηλ: 2610969428
Email: shristod@upatras.gr

Τμήμα Μουσειολογίας

ΤΥ:
Τηλ:
Email:

Τμήμα Νοσηλευτικής

ΤΥ: Μαυρουδή Σεφερίνα
Τηλ:
Email: smavroudi@upatras.gr

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΤΥ: Ρούσσος Αλέξανδρος
Τηλ: 261096 9835
Email: arou@econ.upatras.gr

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΤΥ: Μαλέας Δημήτριος
Τηλ: 2610997779
Email: dmaleas@upatras.gr

Τμήμα Φαρμακευτικής

ΤΥ: Γρηγορόπουλος Χρήστος
Τηλ: 2610962771
Email: cgri@upatras.gr