Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου  στην υπ΄αριθ. 73/4.12.2015 συνεδρίασή της, όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου  Πατρών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)  μπορούν πλέον να διατηρήσουν για πάντα τον ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID, με δικαίωμα χρήσης των παρακάτω υπηρεσιών:

H σχετική τροποποίηση του κανονισμού θα αναρτηθεί σύντομα και στον ιστότοπο του upnet