Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου  στην υπ΄αριθ. 73/4.12.2015 συνεδρίασή της, όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου  Πατρών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)  μπορούν πλέον να διατηρήσουν για πάντα τον ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID, με δικαίωμα χρήσης των παρακάτω υπηρεσιών:

H σχετική τροποποίηση του κανονισμού θα αναρτηθεί σύντομα και στον ιστότοπο του upnet

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου  στην υπ΄αριθ. 73/4.12.2015 συνεδρίασή της, όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου  Πατρών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)  μπορούν πλέον να διατηρήσουν για πάντα τον ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID, με δικαίωμα χρήσης των παρακάτω υπηρεσιών:

H σχετική τροποποίηση του κανονισμού θα αναρτηθεί σύντομα και στον ιστότοπο του upnet

Ημερομηνία : 14/12/2015

Ετικέτες : alumni | Email | Upnet ID

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου  στην υπ΄αριθ. 73/4.12.2015 συνεδρίασή της, όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου  Πατρών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)  μπορούν πλέον να διατηρήσουν για πάντα τον ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID, με δικαίωμα χρήσης των παρακάτω υπηρεσιών:

H σχετική τροποποίηση του κανονισμού θα αναρτηθεί σύντομα και στον ιστότοπο του upnet

Ημερομηνία : 14/12/2015

Ετικέτες : alumni | Email | Upnet ID