Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού από τους χρήστες email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID. Το στοιχείο αυτό, μπορεί να το επεξεργαστεί ο χρήστης μέσω του συστήματος διαχείρισης χρηστών mussa.upnet.gr/user, στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου -> Στοιχεία λογαριασμού“.
Το email αυτό, μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει, για να του αποσταλεί ο νέος κωδικός πρόσβασης, σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. To email ανάκτησης δεν μπορεί να τελειώνει σε @upatras.gr, @upnet.gr ή σε κάποιο άλλο sub domain του @upatras.gr π.χ. (@g.upatras.gr, @med.upatras.gr, @mech.upatras.gr, @lis.upatras.gr).
Άλλοι τρόποι, για να ανακτήσει ο χρήστης τον νέο του κωδικό πρόσβασης, είναι το e-mail επικοινωνίας που είχε δώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο ή κατά την δημιουργία αίτησης του λογαριασμού του.
Το upnet προτείνει στους χρήστες να μπουν και να συμπληρώνουν ή να επικυρώσουν το email ανάκτησης για να λογαριασμό τους ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού τους και πρόσβασης στο λογαριασμό τους σε περίπτωση που πέσουν θύματα κακόβουλων ενεργειών.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού από τους χρήστες email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID. Το στοιχείο αυτό, μπορεί να το επεξεργαστεί ο χρήστης μέσω του συστήματος διαχείρισης χρηστών mussa.upnet.gr/user, στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου -> Στοιχεία λογαριασμού“.
Το email αυτό, μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει, για να του αποσταλεί ο νέος κωδικός πρόσβασης, σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. To email ανάκτησης δεν μπορεί να τελειώνει σε @upatras.gr, @upnet.gr ή σε κάποιο άλλο sub domain του @upatras.gr π.χ. (@g.upatras.gr, @med.upatras.gr, @mech.upatras.gr, @lis.upatras.gr).
Άλλοι τρόποι, για να ανακτήσει ο χρήστης τον νέο του κωδικό πρόσβασης, είναι το e-mail επικοινωνίας που είχε δώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο ή κατά την δημιουργία αίτησης του λογαριασμού του.
Το upnet προτείνει στους χρήστες να μπουν και να συμπληρώνουν ή να επικυρώσουν το email ανάκτησης για να λογαριασμό τους ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού τους και πρόσβασης στο λογαριασμό τους σε περίπτωση που πέσουν θύματα κακόβουλων ενεργειών.

Ημερομηνία : 06/02/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Upnet ID

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού από τους χρήστες email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό Upnet ID. Το στοιχείο αυτό, μπορεί να το επεξεργαστεί ο χρήστης μέσω του συστήματος διαχείρισης χρηστών mussa.upnet.gr/user, στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου -> Στοιχεία λογαριασμού“.
Το email αυτό, μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει, για να του αποσταλεί ο νέος κωδικός πρόσβασης, σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. To email ανάκτησης δεν μπορεί να τελειώνει σε @upatras.gr, @upnet.gr ή σε κάποιο άλλο sub domain του @upatras.gr π.χ. (@g.upatras.gr, @med.upatras.gr, @mech.upatras.gr, @lis.upatras.gr).
Άλλοι τρόποι, για να ανακτήσει ο χρήστης τον νέο του κωδικό πρόσβασης, είναι το e-mail επικοινωνίας που είχε δώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο ή κατά την δημιουργία αίτησης του λογαριασμού του.
Το upnet προτείνει στους χρήστες να μπουν και να συμπληρώνουν ή να επικυρώσουν το email ανάκτησης για να λογαριασμό τους ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού τους και πρόσβασης στο λογαριασμό τους σε περίπτωση που πέσουν θύματα κακόβουλων ενεργειών.

Ημερομηνία : 06/02/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Upnet ID