Η διαδικασία για την ηλεκτρονική παράδοση του προσωπικού σας λογαριασμού (username, password) στο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε την Πέμπτη 5/9/2019. Χρειάζεστε τον Αριθμό Μητρώου του Τμήματός σας στο πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και το προσωπικό σας email επικοινωνίας, τα οποία και θα εισάγετε σε online φόρμα.

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας για να ξεκινήσετε την διαδικασία.