το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεργάζεται με την Marathon Data Systems η οποία παρέχει λύσεις λογισμικού στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 11 Μαΐου και ώρες 15:30 έως 17:30 ένα workshop ενημέρωσης των εργαλείων που ήδη διαθέτει το Πανεπιστήμιο και δύναται να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το workshop περιλαμβάνει:

 1. Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS
 2. Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σας σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λ.π)
 3. Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad , kml,
 4. Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel
 5. Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps)
 6. Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS Survey123)
 7. Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard
 8. Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, Experience builder)
 9. Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps
 10. Real time GIS δεδομένα και εφαρμογές
 11. Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Το Link της εκδήλωσης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdjNzFhYTAtYmIxZS00YTI0LWI2MDYtYzZjZGJiYzg0Mzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfcae114-b2f6-4dca-b996-bb3f0abdaf5f%22%2c%22Oid%22%3a%222fceb5a6-bde2-4e79-b278-07c8e60f07c9%22%7d

Share This Story, Choose Your Platform!

το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεργάζεται με την Marathon Data Systems η οποία παρέχει λύσεις λογισμικού στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 11 Μαΐου και ώρες 15:30 έως 17:30 ένα workshop ενημέρωσης των εργαλείων που ήδη διαθέτει το Πανεπιστήμιο και δύναται να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το workshop περιλαμβάνει:

 1. Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS
 2. Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σας σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λ.π)
 3. Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad , kml,
 4. Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel
 5. Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps)
 6. Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS Survey123)
 7. Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard
 8. Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, Experience builder)
 9. Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps
 10. Real time GIS δεδομένα και εφαρμογές
 11. Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Το Link της εκδήλωσης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdjNzFhYTAtYmIxZS00YTI0LWI2MDYtYzZjZGJiYzg0Mzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfcae114-b2f6-4dca-b996-bb3f0abdaf5f%22%2c%22Oid%22%3a%222fceb5a6-bde2-4e79-b278-07c8e60f07c9%22%7d

Ημερομηνία : 27/04/2021

Κατηγορία : Εκδηλώσεις

Ετικέτες : ArcGIS

το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεργάζεται με την Marathon Data Systems η οποία παρέχει λύσεις λογισμικού στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 11 Μαΐου και ώρες 15:30 έως 17:30 ένα workshop ενημέρωσης των εργαλείων που ήδη διαθέτει το Πανεπιστήμιο και δύναται να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το workshop περιλαμβάνει:

 1. Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS
 2. Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σας σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λ.π)
 3. Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad , kml,
 4. Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel
 5. Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps)
 6. Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS Survey123)
 7. Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard
 8. Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, Experience builder)
 9. Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps
 10. Real time GIS δεδομένα και εφαρμογές
 11. Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Το Link της εκδήλωσης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdjNzFhYTAtYmIxZS00YTI0LWI2MDYtYzZjZGJiYzg0Mzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfcae114-b2f6-4dca-b996-bb3f0abdaf5f%22%2c%22Oid%22%3a%222fceb5a6-bde2-4e79-b278-07c8e60f07c9%22%7d

Ημερομηνία : 27/04/2021

Κατηγορία : Εκδηλώσεις

Ετικέτες : ArcGIS