Σας ενημερώνουμε ότι για την υπηρεσία φιλοξενίας Ιστοτόπων στο εξής θα παρέχεται μόνο δυνατότητα φιλοξενίας Ιστοτόπων σχεδιασμένων στην πλατφόρμα WordPress και το Upnet θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου από πλευράς υλικού και βασικού λογισμικού την συντήρηση της υποδομής.

Η συντήρηση του εξυπηρετητή, οι αναβαθμίσεις ασφαλείας καθώς και η εγκατάσταση των themes και plugins που χρειάζονται για την κατασκευή ενός ιστοτόπου θα γίνονται από το Upnet και οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοί αποκλειστικά για το περιεχόμενο και την δομή του Ιστότοπου.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να φιλοξενηθούν οι ιστότοποί τους από το upnet θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω apply-wp-hosting-digital, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν (ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως) στο Upnet.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι για την υπηρεσία φιλοξενίας Ιστοτόπων στο εξής θα παρέχεται μόνο δυνατότητα φιλοξενίας Ιστοτόπων σχεδιασμένων στην πλατφόρμα WordPress και το Upnet θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου από πλευράς υλικού και βασικού λογισμικού την συντήρηση της υποδομής.

Η συντήρηση του εξυπηρετητή, οι αναβαθμίσεις ασφαλείας καθώς και η εγκατάσταση των themes και plugins που χρειάζονται για την κατασκευή ενός ιστοτόπου θα γίνονται από το Upnet και οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοί αποκλειστικά για το περιεχόμενο και την δομή του Ιστότοπου.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να φιλοξενηθούν οι ιστότοποί τους από το upnet θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω apply-wp-hosting-digital, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν (ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως) στο Upnet.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 21/01/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : hosting

Σας ενημερώνουμε ότι για την υπηρεσία φιλοξενίας Ιστοτόπων στο εξής θα παρέχεται μόνο δυνατότητα φιλοξενίας Ιστοτόπων σχεδιασμένων στην πλατφόρμα WordPress και το Upnet θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου από πλευράς υλικού και βασικού λογισμικού την συντήρηση της υποδομής.

Η συντήρηση του εξυπηρετητή, οι αναβαθμίσεις ασφαλείας καθώς και η εγκατάσταση των themes και plugins που χρειάζονται για την κατασκευή ενός ιστοτόπου θα γίνονται από το Upnet και οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοί αποκλειστικά για το περιεχόμενο και την δομή του Ιστότοπου.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να φιλοξενηθούν οι ιστότοποί τους από το upnet θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω apply-wp-hosting-digital, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν (ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως) στο Upnet.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 21/01/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : hosting