Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ανανέωση στην σύμβασης για την διάθεση του λογισμικού IBM SPSS Statistics. Η νέα σύμβαση έχει ισχύ μέχρι τις 1/5/2020.

Αλλάζει επίσης ο τρόπος απόδοσης αδειών. Η αδειοδότηση γίνεται πλέον δικτυακά (δεν χρειάζεται κλειδί ενεργοποίησης)  και λειτουργεί εντός IP space του Πανεπιστημίου Πατρών. Για όση ώρα χρησιμοποιεί ο χρήστης το SPSS, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο αρωγής.