Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ανανέωση της σύμβασης για την διάθεση του λογισμικού IBM SPSS Statistics. Η νέα σύμβαση έχει ισχύ μέχρι τις 29/6/2022.

Αλλάζει επίσης ο τρόπος απόδοσης αδειών ως εξής:

  • SPSS v27: Η αδειοδότηση για την έκδοση SPSS 27 γίνεται πλέον δικτυακά (δεν χρειάζεται κλειδί ενεργοποίησης) και λειτουργεί εντός IP space του Πανεπιστημίου Πατρών. Για όση ώρα χρησιμοποιεί ο χρήστης το SPSS, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οδηγίες για την δικτυακή απόδοση άδειας μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.upnet.gr/software/spss-statistics/
  • SPSS v26: Η αδειοδότηση για την έκδοση SPSS 26 γίνεται με online αίτηση για license key στη σελίδα https://forms.upnet.gr/spss-v26/
  • SPSS v25: Η έκδοση SPSS 25 σταματά να υποστηρίζεται. Ωστόσο, μέχρι τις 31/7/2021, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις SPSS V25 (concurrent use)
    θα μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν θα αδειοδοτούνται νέες εγκαταστάσεις. Από 1/8/2021 δεν θα υπάρχει άδεια χρήσης για την έκδοση V25.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας. Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο αρωγής.