Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών θα τεθούν εκτός λειτουργίας όλες οι υπηρεσίες του Upnet το Σάββατο 11/11/2017  από τις 08:00 έως τις 16:00.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών θα τεθούν εκτός λειτουργίας όλες οι υπηρεσίες του Upnet το Σάββατο 11/11/2017  από τις 08:00 έως τις 16:00.

 

Ημερομηνία : 09/11/2017

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Network

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών θα τεθούν εκτός λειτουργίας όλες οι υπηρεσίες του Upnet το Σάββατο 11/11/2017  από τις 08:00 έως τις 16:00.

 

Ημερομηνία : 09/11/2017

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Network