Αποθηκεύστε το .exe αρχείο του IBM SPSS Statistics που θα βρείτε στο Sofware Repository του Πανεπιστημίου Πατρών στον υπολογιστή σας.

Εκκινήστε την εγκατάσταση. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί θα σας εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο IBM SPSS Statistics 27 Licensing (εναλλακτικά θα βρείτε το πρόγραμμα στο μενού έναρξη Start -> All programs -> IBM SPSS Statistics -> IBM SPSS Statistics 27 Licensing Authorisation Wizard)

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε “Concurrent user licence

Στο πεδίο License Manager name or Server IP Address συμπληρώστε την διεύθυνση IP του lisence server του Παν. Πατρών 150.140.147.20 και πατήστε Next.

Στο επόμενο παράθυρο πατάτε Finish και τελειώσατε την διαδικασία. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.