Σας υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2022, η Google θα επιβάλει νέα όρια συγκεντρωτικού αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία Google Workspaces for Education. Έχουμε ενημερώσει γι αυτή την αλλαγή με σχετικές αναρτήσεις (1),(2) στον ιστότοπο του UPnet.  Για την προετοιμασία αυτών των αλλαγών:

 • Αναγκαζόμαστε να εκχωρήσουμε ανώτατο όριο αποθήκευσης 150GB σε όλους τους λογαριασμούς έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μοιράζεται κατάλληλα και αρκεί για όλους τους δικαιούχους.
 • Διαγράφουμε λογαριασμούς που ενεργοποιήθηκαν στην υπηρεσία αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια.
 • Ενημερώνουμε με προσωπικό μήνυμα με οδηγίες όσους χρήστες είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το όριο των 150GB.
 • Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μεταβείτε στην εναλλακτική υπηρεσία Microsoft One Drive με δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου 1ΤΒ για κάθε χρήστη.

Από 30/6/2022 όλοι οι λογαριασμοί στο Google Workspaces θα έχουν όριο αποθήκευσης 150GB για όλα τα δεδομένα στο Google Drive, το Gmail και το Google Photos. Όσοι χρήστες δεν έχουν πέσει κάτω από  το όριο των 150GB, θα χάσουν την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες μέχρι να ελευθερώσουν περισσότερο χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι της υπηρεσίας είναι μόνο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2610962623.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2022, η Google θα επιβάλει νέα όρια συγκεντρωτικού αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία Google Workspaces for Education. Έχουμε ενημερώσει γι αυτή την αλλαγή με σχετικές αναρτήσεις (1),(2) στον ιστότοπο του UPnet.  Για την προετοιμασία αυτών των αλλαγών:

 • Αναγκαζόμαστε να εκχωρήσουμε ανώτατο όριο αποθήκευσης 150GB σε όλους τους λογαριασμούς έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μοιράζεται κατάλληλα και αρκεί για όλους τους δικαιούχους.
 • Διαγράφουμε λογαριασμούς που ενεργοποιήθηκαν στην υπηρεσία αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια.
 • Ενημερώνουμε με προσωπικό μήνυμα με οδηγίες όσους χρήστες είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το όριο των 150GB.
 • Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μεταβείτε στην εναλλακτική υπηρεσία Microsoft One Drive με δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου 1ΤΒ για κάθε χρήστη.

Από 30/6/2022 όλοι οι λογαριασμοί στο Google Workspaces θα έχουν όριο αποθήκευσης 150GB για όλα τα δεδομένα στο Google Drive, το Gmail και το Google Photos. Όσοι χρήστες δεν έχουν πέσει κάτω από  το όριο των 150GB, θα χάσουν την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες μέχρι να ελευθερώσουν περισσότερο χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι της υπηρεσίας είναι μόνο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2610962623.

Ημερομηνία : 01/06/2022

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : gapps

Σας υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2022, η Google θα επιβάλει νέα όρια συγκεντρωτικού αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία Google Workspaces for Education. Έχουμε ενημερώσει γι αυτή την αλλαγή με σχετικές αναρτήσεις (1),(2) στον ιστότοπο του UPnet.  Για την προετοιμασία αυτών των αλλαγών:

 • Αναγκαζόμαστε να εκχωρήσουμε ανώτατο όριο αποθήκευσης 150GB σε όλους τους λογαριασμούς έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μοιράζεται κατάλληλα και αρκεί για όλους τους δικαιούχους.
 • Διαγράφουμε λογαριασμούς που ενεργοποιήθηκαν στην υπηρεσία αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια.
 • Ενημερώνουμε με προσωπικό μήνυμα με οδηγίες όσους χρήστες είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το όριο των 150GB.
 • Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μεταβείτε στην εναλλακτική υπηρεσία Microsoft One Drive με δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου 1ΤΒ για κάθε χρήστη.

Από 30/6/2022 όλοι οι λογαριασμοί στο Google Workspaces θα έχουν όριο αποθήκευσης 150GB για όλα τα δεδομένα στο Google Drive, το Gmail και το Google Photos. Όσοι χρήστες δεν έχουν πέσει κάτω από  το όριο των 150GB, θα χάσουν την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες μέχρι να ελευθερώσουν περισσότερο χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι της υπηρεσίας είναι μόνο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2610962623.

Ημερομηνία : 01/06/2022

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : gapps