Έχει προκύψει πρόβλημα χρήσης των ψηφιακών υπογραφών σε όσους χρήστες έχουν ενημερώσει την εφαρμογή Google Authenticator, στο Android κινητό τους, στην έκδοση 5.20.  Στην έκδοση αυτή το πεδίο που εμφανίζει τον κωδικό ΟΤΡ είναι κενό (λευκό). Στην ουσία υπάρχει ο κωδικός αλλά δεν φαίνεται. Εάν πατώντας στο συγκεκριμένο σημείο κάνει κάποιος  αντιγραφή και επικόλληση αυτού που αντέγραψε σε ένα σημειωματάριο θα δει τον κωδικό που του δίνει η εφαρμογή.

Όσοι έχουν έκδοση πριν από αυτή δεν αντιμετωπίζουν προβλημα.

Επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα βγει νέα έκδοση του Google Authenticator, σε επικοινωνία με το support του ΚΣΗΔΕ  βρήκαμε ως λύση την εγκατάσταση της εφαρμογής Aegis αντί του Google Authenticator. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Όσοι χρήστες έχουν πρόβλημα και επείγει να υπογράψουν ψηφιακά έγγραφα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οδηγίες για εγκατάσταση του Aegis από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Share This Story, Choose Your Platform!

Έχει προκύψει πρόβλημα χρήσης των ψηφιακών υπογραφών σε όσους χρήστες έχουν ενημερώσει την εφαρμογή Google Authenticator, στο Android κινητό τους, στην έκδοση 5.20.  Στην έκδοση αυτή το πεδίο που εμφανίζει τον κωδικό ΟΤΡ είναι κενό (λευκό). Στην ουσία υπάρχει ο κωδικός αλλά δεν φαίνεται. Εάν πατώντας στο συγκεκριμένο σημείο κάνει κάποιος  αντιγραφή και επικόλληση αυτού που αντέγραψε σε ένα σημειωματάριο θα δει τον κωδικό που του δίνει η εφαρμογή.

Όσοι έχουν έκδοση πριν από αυτή δεν αντιμετωπίζουν προβλημα.

Επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα βγει νέα έκδοση του Google Authenticator, σε επικοινωνία με το support του ΚΣΗΔΕ  βρήκαμε ως λύση την εγκατάσταση της εφαρμογής Aegis αντί του Google Authenticator. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Όσοι χρήστες έχουν πρόβλημα και επείγει να υπογράψουν ψηφιακά έγγραφα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οδηγίες για εγκατάσταση του Aegis από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 26/05/2022

Κατηγορία : Εγχειρίδια

Ετικέτες : pki

Έχει προκύψει πρόβλημα χρήσης των ψηφιακών υπογραφών σε όσους χρήστες έχουν ενημερώσει την εφαρμογή Google Authenticator, στο Android κινητό τους, στην έκδοση 5.20.  Στην έκδοση αυτή το πεδίο που εμφανίζει τον κωδικό ΟΤΡ είναι κενό (λευκό). Στην ουσία υπάρχει ο κωδικός αλλά δεν φαίνεται. Εάν πατώντας στο συγκεκριμένο σημείο κάνει κάποιος  αντιγραφή και επικόλληση αυτού που αντέγραψε σε ένα σημειωματάριο θα δει τον κωδικό που του δίνει η εφαρμογή.

Όσοι έχουν έκδοση πριν από αυτή δεν αντιμετωπίζουν προβλημα.

Επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα βγει νέα έκδοση του Google Authenticator, σε επικοινωνία με το support του ΚΣΗΔΕ  βρήκαμε ως λύση την εγκατάσταση της εφαρμογής Aegis αντί του Google Authenticator. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Όσοι χρήστες έχουν πρόβλημα και επείγει να υπογράψουν ψηφιακά έγγραφα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οδηγίες για εγκατάσταση του Aegis από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 26/05/2022

Κατηγορία : Εγχειρίδια

Ετικέτες : pki