Λόγο εργασιών συντήρησης η πλατφόρμα eclass θα είναι εκτός λειτουργίας για τις επόμενες ώρες.