Σας ενημερώνουμε ότι η Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσωπικού είναι έτοιμη προς χρήση αρχικά από τους μισθοδοτούμενους του Πανεπιστημίου Πατρών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικοί υπάλληλοι).
Οι ανωτέρω μισθοδοτούμενοι μπορούν να συνδεθούν στο https://sis.upatras.gr/, με χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού (UPnet ID και να ανακτήσουν τα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους από τον Ιανουάριο 2012 έως και μηνός Μαρτίου 2017.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης με τους προσωπικούς κωδικούς σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Upnet ενώ για τα οικονομικά δεδομένα της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μισθοδοσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσωπικού (SIS) στο http://www.upnet.gr/sis

Σημείωση: Εξακολουθεί η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ με κωδικούς TAXISnet https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσωπικού είναι έτοιμη προς χρήση αρχικά από τους μισθοδοτούμενους του Πανεπιστημίου Πατρών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικοί υπάλληλοι).
Οι ανωτέρω μισθοδοτούμενοι μπορούν να συνδεθούν στο https://sis.upatras.gr/, με χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού (UPnet ID και να ανακτήσουν τα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους από τον Ιανουάριο 2012 έως και μηνός Μαρτίου 2017.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης με τους προσωπικούς κωδικούς σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Upnet ενώ για τα οικονομικά δεδομένα της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μισθοδοσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσωπικού (SIS) στο http://www.upnet.gr/sis

Σημείωση: Εξακολουθεί η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ με κωδικούς TAXISnet https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap

Ημερομηνία : 02/03/2017

Ετικέτες : sis | Upnet ID

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσωπικού είναι έτοιμη προς χρήση αρχικά από τους μισθοδοτούμενους του Πανεπιστημίου Πατρών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικοί υπάλληλοι).
Οι ανωτέρω μισθοδοτούμενοι μπορούν να συνδεθούν στο https://sis.upatras.gr/, με χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού (UPnet ID και να ανακτήσουν τα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους από τον Ιανουάριο 2012 έως και μηνός Μαρτίου 2017.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης με τους προσωπικούς κωδικούς σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Upnet ενώ για τα οικονομικά δεδομένα της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μισθοδοσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσωπικού (SIS) στο http://www.upnet.gr/sis

Σημείωση: Εξακολουθεί η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ με κωδικούς TAXISnet https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap

Ημερομηνία : 02/03/2017

Ετικέτες : sis | Upnet ID