Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 18.10.2018 Οι φοιτητές αλλά και τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα μπορούν να εισέρχονται στο φοιτητολόγιο https://e-students.teiwest.gr με τα Upnet ID που έχουν παραλάβει από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικότερα:

 • Οι φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί: Για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού Upnet ID που τους έχει αποδοθεί.
  Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι να προβούν στην εν λόγω ενεργοποίηση. Περισσότερα εδώ.
 • Διοικητικό προσωπικό στις Γραμματείες των Τμημάτων: Για την είσοδό τους τόσο στο φοιτητολόγιο του Τμήματος όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού Upnet ID που τους έχει αποδοθεί.
  Διοικητικό προσωπικό το οποίο δεν έχει ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό του στον Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο φοιτητολόγιο και στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει να κάνουν αρχικά αίτηση για λογαριασμό εδώ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το γραφείο αρωγής για ενεργοποίηση.
 • Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων: Για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού που τους έχει αποδοθεί.
  Μέλη ΔΕΠ οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει να κάνουν αρχικά αίτηση για λογαριασμό εδώ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το γραφείο αρωγής για ενεργοποίηση.

Τέλος στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για την εξέλιξη μετάβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 18.10.2018 Οι φοιτητές αλλά και τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα μπορούν να εισέρχονται στο φοιτητολόγιο https://e-students.teiwest.gr με τα Upnet ID που έχουν παραλάβει από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικότερα:

 • Οι φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί: Για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού Upnet ID που τους έχει αποδοθεί.
  Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι να προβούν στην εν λόγω ενεργοποίηση. Περισσότερα εδώ.
 • Διοικητικό προσωπικό στις Γραμματείες των Τμημάτων: Για την είσοδό τους τόσο στο φοιτητολόγιο του Τμήματος όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού Upnet ID που τους έχει αποδοθεί.
  Διοικητικό προσωπικό το οποίο δεν έχει ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό του στον Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο φοιτητολόγιο και στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει να κάνουν αρχικά αίτηση για λογαριασμό εδώ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το γραφείο αρωγής για ενεργοποίηση.
 • Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων: Για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού που τους έχει αποδοθεί.
  Μέλη ΔΕΠ οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει να κάνουν αρχικά αίτηση για λογαριασμό εδώ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το γραφείο αρωγής για ενεργοποίηση.

Τέλος στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για την εξέλιξη μετάβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία : 15/10/2019

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : Upnet ID

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 18.10.2018 Οι φοιτητές αλλά και τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα μπορούν να εισέρχονται στο φοιτητολόγιο https://e-students.teiwest.gr με τα Upnet ID που έχουν παραλάβει από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικότερα:

 • Οι φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί: Για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού Upnet ID που τους έχει αποδοθεί.
  Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι να προβούν στην εν λόγω ενεργοποίηση. Περισσότερα εδώ.
 • Διοικητικό προσωπικό στις Γραμματείες των Τμημάτων: Για την είσοδό τους τόσο στο φοιτητολόγιο του Τμήματος όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού Upnet ID που τους έχει αποδοθεί.
  Διοικητικό προσωπικό το οποίο δεν έχει ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό του στον Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο φοιτητολόγιο και στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει να κάνουν αρχικά αίτηση για λογαριασμό εδώ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το γραφείο αρωγής για ενεργοποίηση.
 • Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων: Για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών κάνοντας χρήση του νέου ακαδημαϊκού λογαριασμού που τους έχει αποδοθεί.
  Μέλη ΔΕΠ οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ανωτέρω διεύθυνση. Θα πρέπει να κάνουν αρχικά αίτηση για λογαριασμό εδώ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το γραφείο αρωγής για ενεργοποίηση.

Τέλος στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για την εξέλιξη μετάβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία : 15/10/2019

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : Upnet ID