Μετά από αίτημα πολλών φοιτητών στους οποίους εμφανιζόταν το username τους αντί για το όνομα τους στο Zoom, προχωρήσαμε σε αλλαγές στην παραμετροποίηση της διασύνδεσης με την υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος με σκοπό την επιδιόρθωση του προβλήματος.
Οι φοιτητές που συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα θα πρέπει να αποσυνδεθούν και στη συνέχεια να ξανασυνδεθούν στο zoom για να ενημερωθεί σωστά ο λογαριασμός τους. Η σύνδεσή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες καθώς κανένας άλλος τρόπος σύνδεσης δεν είναι πλέον εφικτός (email, facebook, google).

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα μόνο για το εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό καθώς και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αλλάξουν το display name τους στο zoom στα λατινικά. Η επιλογή αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από το σύστημα Mussa σύμφωνα με τις οδηγίες της παρακάτω εικόνας.

Σημείωση: Η αλλαγή σε λατινικούς χαρακτήρες θα επηρεάσει και τις υπηρεσίες της Microsoft.

Share This Story, Choose Your Platform!

Μετά από αίτημα πολλών φοιτητών στους οποίους εμφανιζόταν το username τους αντί για το όνομα τους στο Zoom, προχωρήσαμε σε αλλαγές στην παραμετροποίηση της διασύνδεσης με την υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος με σκοπό την επιδιόρθωση του προβλήματος.
Οι φοιτητές που συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα θα πρέπει να αποσυνδεθούν και στη συνέχεια να ξανασυνδεθούν στο zoom για να ενημερωθεί σωστά ο λογαριασμός τους. Η σύνδεσή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες καθώς κανένας άλλος τρόπος σύνδεσης δεν είναι πλέον εφικτός (email, facebook, google).

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα μόνο για το εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό καθώς και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αλλάξουν το display name τους στο zoom στα λατινικά. Η επιλογή αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από το σύστημα Mussa σύμφωνα με τις οδηγίες της παρακάτω εικόνας.

Σημείωση: Η αλλαγή σε λατινικούς χαρακτήρες θα επηρεάσει και τις υπηρεσίες της Microsoft.

Ημερομηνία : 26/02/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : zoom

Μετά από αίτημα πολλών φοιτητών στους οποίους εμφανιζόταν το username τους αντί για το όνομα τους στο Zoom, προχωρήσαμε σε αλλαγές στην παραμετροποίηση της διασύνδεσης με την υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος με σκοπό την επιδιόρθωση του προβλήματος.
Οι φοιτητές που συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα θα πρέπει να αποσυνδεθούν και στη συνέχεια να ξανασυνδεθούν στο zoom για να ενημερωθεί σωστά ο λογαριασμός τους. Η σύνδεσή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες καθώς κανένας άλλος τρόπος σύνδεσης δεν είναι πλέον εφικτός (email, facebook, google).

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα μόνο για το εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό καθώς και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αλλάξουν το display name τους στο zoom στα λατινικά. Η επιλογή αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από το σύστημα Mussa σύμφωνα με τις οδηγίες της παρακάτω εικόνας.

Σημείωση: Η αλλαγή σε λατινικούς χαρακτήρες θα επηρεάσει και τις υπηρεσίες της Microsoft.

Ημερομηνία : 26/02/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : zoom