Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σχετικά με την υπηρεσία Zoom

Τροποποίηση λειτουργίας Waiting Room

Λόγω των εξετάσεων έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του waiting room. Συγκεκριμένα, αν ενεργοποιηθεί τότε αφορά όλους τους χρήστες που συνδέονται σε ένα meeting ανεξάρτητα από το αν συνδέονται με ιδρυματικό λογαριασμό ή όχι. Η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν αναγκαία για να μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας για προφορικές εξετάσεις.

Όποιος από τους διδάσκοντες δεν επιθυμεί αυτή τη λειτουργία του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού μπορεί να την απενεργοποιήσει στο λογαριασμό του μέσω του παρακάτω οδηγού.

Δημιουργία ταυτόχρονων meetings

Οι χρήστες στο domain του Παν.Πατρών μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 2 meetings ταυτόχρονα. Και τα 2 meetings πρέπει να ξεκινούν από τον αρχικό host και δεν μπορούν να ξεκινήσουν από έναν co-host. Ο host μπορεί να αποχωρήσει από τη σύσκεψη και να μεταβιβάσει τα δικαιώματα φιλοξενίας σε άλλον χρήστη, εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί πολλαπλά δωμάτια επιτήρησης για την εξέταση του μπορεί να κάνει χρήση είτε των breakout rooms είτε να βάλει τους επιτηρητές του να δημιουργήσουν τα δωμάτια επιτήρησης και στη συνέχεια να οριστεί σαν co-host σε αυτά.

Ενεργοποίηση νέου χαρακτηριστικού συμμετοχής σε ταυτόχρονα meetings

Μετά από αίτημα του Τμήματος Δικτύων στη Zoom, ενεργοποιήθηκε το χαρακτηριστικό  multiple meetings simultaneously για όλους τους λογαριασμούς του ΠΠ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να συνδέονται ταυτόχρονα σε παραπάνω του ενός meetings.

Για να συμβεί αυτό, αρκεί ο χρήστης αφού συνδεθεί στο πρώτο meeting στη συνέχεια για κάθε επιπλέον meeting (που θέλει να συμμετάσχει), θα πρέπει να πατήσει ένα νέο σύνδεσμο και το Zoom θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύσκεψη.

Σημείωση: Το χαρακτηριστικό αφορά συμμετοχή σε meetings που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες και όχι δημιουργία ταυτόχρονων meeting. Αυτά παραμένουν 2 όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι στο https://www.upnet.gr/exams/ έχουν αναρτηθεί οδηγοί χρήσης καθώς και βίντεο για όλα τα εργαλεία των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σχετικά με την υπηρεσία Zoom

Τροποποίηση λειτουργίας Waiting Room

Λόγω των εξετάσεων έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του waiting room. Συγκεκριμένα, αν ενεργοποιηθεί τότε αφορά όλους τους χρήστες που συνδέονται σε ένα meeting ανεξάρτητα από το αν συνδέονται με ιδρυματικό λογαριασμό ή όχι. Η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν αναγκαία για να μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας για προφορικές εξετάσεις.

Όποιος από τους διδάσκοντες δεν επιθυμεί αυτή τη λειτουργία του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού μπορεί να την απενεργοποιήσει στο λογαριασμό του μέσω του παρακάτω οδηγού.

Δημιουργία ταυτόχρονων meetings

Οι χρήστες στο domain του Παν.Πατρών μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 2 meetings ταυτόχρονα. Και τα 2 meetings πρέπει να ξεκινούν από τον αρχικό host και δεν μπορούν να ξεκινήσουν από έναν co-host. Ο host μπορεί να αποχωρήσει από τη σύσκεψη και να μεταβιβάσει τα δικαιώματα φιλοξενίας σε άλλον χρήστη, εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί πολλαπλά δωμάτια επιτήρησης για την εξέταση του μπορεί να κάνει χρήση είτε των breakout rooms είτε να βάλει τους επιτηρητές του να δημιουργήσουν τα δωμάτια επιτήρησης και στη συνέχεια να οριστεί σαν co-host σε αυτά.

Ενεργοποίηση νέου χαρακτηριστικού συμμετοχής σε ταυτόχρονα meetings

Μετά από αίτημα του Τμήματος Δικτύων στη Zoom, ενεργοποιήθηκε το χαρακτηριστικό  multiple meetings simultaneously για όλους τους λογαριασμούς του ΠΠ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να συνδέονται ταυτόχρονα σε παραπάνω του ενός meetings.

Για να συμβεί αυτό, αρκεί ο χρήστης αφού συνδεθεί στο πρώτο meeting στη συνέχεια για κάθε επιπλέον meeting (που θέλει να συμμετάσχει), θα πρέπει να πατήσει ένα νέο σύνδεσμο και το Zoom θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύσκεψη.

Σημείωση: Το χαρακτηριστικό αφορά συμμετοχή σε meetings που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες και όχι δημιουργία ταυτόχρονων meeting. Αυτά παραμένουν 2 όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι στο https://www.upnet.gr/exams/ έχουν αναρτηθεί οδηγοί χρήσης καθώς και βίντεο για όλα τα εργαλεία των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Ημερομηνία : 27/01/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : zoom

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σχετικά με την υπηρεσία Zoom

Τροποποίηση λειτουργίας Waiting Room

Λόγω των εξετάσεων έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του waiting room. Συγκεκριμένα, αν ενεργοποιηθεί τότε αφορά όλους τους χρήστες που συνδέονται σε ένα meeting ανεξάρτητα από το αν συνδέονται με ιδρυματικό λογαριασμό ή όχι. Η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν αναγκαία για να μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας για προφορικές εξετάσεις.

Όποιος από τους διδάσκοντες δεν επιθυμεί αυτή τη λειτουργία του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού μπορεί να την απενεργοποιήσει στο λογαριασμό του μέσω του παρακάτω οδηγού.

Δημιουργία ταυτόχρονων meetings

Οι χρήστες στο domain του Παν.Πατρών μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 2 meetings ταυτόχρονα. Και τα 2 meetings πρέπει να ξεκινούν από τον αρχικό host και δεν μπορούν να ξεκινήσουν από έναν co-host. Ο host μπορεί να αποχωρήσει από τη σύσκεψη και να μεταβιβάσει τα δικαιώματα φιλοξενίας σε άλλον χρήστη, εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί πολλαπλά δωμάτια επιτήρησης για την εξέταση του μπορεί να κάνει χρήση είτε των breakout rooms είτε να βάλει τους επιτηρητές του να δημιουργήσουν τα δωμάτια επιτήρησης και στη συνέχεια να οριστεί σαν co-host σε αυτά.

Ενεργοποίηση νέου χαρακτηριστικού συμμετοχής σε ταυτόχρονα meetings

Μετά από αίτημα του Τμήματος Δικτύων στη Zoom, ενεργοποιήθηκε το χαρακτηριστικό  multiple meetings simultaneously για όλους τους λογαριασμούς του ΠΠ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να συνδέονται ταυτόχρονα σε παραπάνω του ενός meetings.

Για να συμβεί αυτό, αρκεί ο χρήστης αφού συνδεθεί στο πρώτο meeting στη συνέχεια για κάθε επιπλέον meeting (που θέλει να συμμετάσχει), θα πρέπει να πατήσει ένα νέο σύνδεσμο και το Zoom θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύσκεψη.

Σημείωση: Το χαρακτηριστικό αφορά συμμετοχή σε meetings που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες και όχι δημιουργία ταυτόχρονων meeting. Αυτά παραμένουν 2 όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι στο https://www.upnet.gr/exams/ έχουν αναρτηθεί οδηγοί χρήσης καθώς και βίντεο για όλα τα εργαλεία των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Ημερομηνία : 27/01/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : zoom