Ιδρυματικός λογαριασμός Upnet ID

Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσιες τηλεματικής που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και οι συνεργαζόμενοι φορείς.

Ηλεκτρονική γραμματεία

https://progress.upatras.gr

Δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση σε βαθμολόγια και πολλές άλλες υπηρεσίες γραμματείας.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

https://academicid.minedu.gov.gr/

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ειδικό δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα.

Εύδοξος

https://eudoxus.gr/

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

https://mail.upnet.gr

Πανεπιστημιακό email για την επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

Open Eclass

https://eclass.upatras.gr/

Πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Ασύρματο Δίκτυο Eduroam

https://www.upnet.gr/wifi

Διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

https://www.upnet.gr/vpn

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιογραφικές βάσεις.

Λογισμικό

https://www.upnet.gr/software

Διάθεση στην πανεπιστημιακή κοινότητα λογισμικού ακαδημαϊκής χρήσης χωρίς κόστος.

 Zoom Meetings

https://www.upnet.gr/zoom

Συμμετοχή σε  εξ αποστάσεως μαθήματα και εξετάσεις.

Εγχειρίδια Χρήσης Υπηρεσιών

Μπορείς να συμβουλευτείς ένα από τα διαθέσιμα εγχειρίδια για καλύτερη χρήση των υπηρεσιών του Upnet.

Συχνές Ερωτήσεις

Στις ενότητα συχνές ερωτήσεις μπορείς να βρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου σχετικά με τις υπηρεσίες του Upnet.