Ιδρυματικός λογαριασμός Upnet ID

Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσιες τηλεματικής που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και οι συνεργαζόμενοι φορείς.

Ηλεκτρονική γραμματεία

https://progress.upatras.gr

Δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση σε βαθμολόγια και πολλές άλλες υπηρεσίες γραμματείας.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

https://academicid.minedu.gov.gr/

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ειδικό δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα.

Εύδοξος

https://eudoxus.gr/

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

https://mail.upnet.gr

Πανεπιστημιακό email για την επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

Open Eclass

https://eclass.upatras.gr/

Πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Ασύρματο Δίκτυο Eduroam

https://www.upnet.gr/wifi

Διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

https://www.upnet.gr/vpn

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιογραφικές βάσεις.