Το τμήμα δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση στα βαθμολόγια και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες γραμματείας.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

Περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης.

Περισσότερα

Λογισμικό

Διάθεση στην πανεπιστημιακή κοινότητα λογισμικού ακαδημαϊκής χρήσης χωρίς κόστος.

Περισσότερα

Εύδοξος

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής και ανταλλαγής συγγραμμάτων για όλους τους φοιτητές.

Περισσότερα

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ειδικό δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα.

Περισσότερα

Eclass

Πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Cloud

Υπηρεσίες Cloud  Google και Microsoft για εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και υπηρεσίες του grnet.

Περισσότερα