Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυξημένης κίνησης στην υπηρεσία VPN τις τελευταίες μέρες, έχει εγκατασταθεί από το Τμήμα Δικτύων και δεύτερος συμπληρωματικός VPN server σε συνέχεια των αναβαθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και στις υπόλοιπες υποδομές (Webmail,Eclass,Shibboleth) με σκοπό την εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών του ΠΠ. Ο νέος server θα λειτουργεί από σήμερα πιλοτικά παράλληλα με τον παλιό και σταδιακά οι χρήστες θα μεταφερθούν σε αυτόν.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον FortiClient VPN από το σύστημα mussa https://mussa.upnet.gr/user/ και να συμπληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής στον παρακάτω σύνδεσμο https://helpdesk.upnet.gr/index.php?a=add&category=4

Στο σημείο αυτό  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

  • Δεν απαιτείται σύνδεση VPN για να μπορείτε να στέλνετε εξερχόμενα emails αν βρίσκεστε εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Θα πρέπει απλά να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας σύμφωνα με τους παρακάτω οδηγούς για outlook και thunderbird
  • Δεν απαιτείται η χρήση του VPN για σύνδεση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Skype for Buisness) ή για πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass.
  • Μπορείτε να συνδέεστε και μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Shibboleth) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες ηλεκτρονικές πηγές. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους εκδοτικούς οίκους εδώ https://library.upatras.gr/access247 στην κατηγορία Είναι εφικτό δίχως τη χρήση του VPN;

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυξημένης κίνησης στην υπηρεσία VPN τις τελευταίες μέρες, έχει εγκατασταθεί από το Τμήμα Δικτύων και δεύτερος συμπληρωματικός VPN server σε συνέχεια των αναβαθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και στις υπόλοιπες υποδομές (Webmail,Eclass,Shibboleth) με σκοπό την εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών του ΠΠ. Ο νέος server θα λειτουργεί από σήμερα πιλοτικά παράλληλα με τον παλιό και σταδιακά οι χρήστες θα μεταφερθούν σε αυτόν.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον FortiClient VPN από το σύστημα mussa https://mussa.upnet.gr/user/ και να συμπληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής στον παρακάτω σύνδεσμο https://helpdesk.upnet.gr/index.php?a=add&category=4

Στο σημείο αυτό  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

  • Δεν απαιτείται σύνδεση VPN για να μπορείτε να στέλνετε εξερχόμενα emails αν βρίσκεστε εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Θα πρέπει απλά να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας σύμφωνα με τους παρακάτω οδηγούς για outlook και thunderbird
  • Δεν απαιτείται η χρήση του VPN για σύνδεση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Skype for Buisness) ή για πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass.
  • Μπορείτε να συνδέεστε και μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Shibboleth) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες ηλεκτρονικές πηγές. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους εκδοτικούς οίκους εδώ https://library.upatras.gr/access247 στην κατηγορία Είναι εφικτό δίχως τη χρήση του VPN;

Ημερομηνία : 13/04/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : VPN

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυξημένης κίνησης στην υπηρεσία VPN τις τελευταίες μέρες, έχει εγκατασταθεί από το Τμήμα Δικτύων και δεύτερος συμπληρωματικός VPN server σε συνέχεια των αναβαθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και στις υπόλοιπες υποδομές (Webmail,Eclass,Shibboleth) με σκοπό την εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών του ΠΠ. Ο νέος server θα λειτουργεί από σήμερα πιλοτικά παράλληλα με τον παλιό και σταδιακά οι χρήστες θα μεταφερθούν σε αυτόν.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον FortiClient VPN από το σύστημα mussa https://mussa.upnet.gr/user/ και να συμπληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής στον παρακάτω σύνδεσμο https://helpdesk.upnet.gr/index.php?a=add&category=4

Στο σημείο αυτό  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

  • Δεν απαιτείται σύνδεση VPN για να μπορείτε να στέλνετε εξερχόμενα emails αν βρίσκεστε εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Θα πρέπει απλά να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας σύμφωνα με τους παρακάτω οδηγούς για outlook και thunderbird
  • Δεν απαιτείται η χρήση του VPN για σύνδεση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Skype for Buisness) ή για πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass.
  • Μπορείτε να συνδέεστε και μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Shibboleth) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες ηλεκτρονικές πηγές. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους εκδοτικούς οίκους εδώ https://library.upatras.gr/access247 στην κατηγορία Είναι εφικτό δίχως τη χρήση του VPN;

Ημερομηνία : 13/04/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : VPN