Αρχική / Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά (ΚΣΗΔΕ – Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης)

Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά (ΚΣΗΔΕ – Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης)

Για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό

Το Υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία τη διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, τριετούς διάρκειας, σε δημοσίους υπαλλήλους (για τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης δικαιούχοι είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ), στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων).

Με τη διάθεση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, προάγεται η ηλεκτρονική επικοινωνία με το Δημόσιο και μειώνονται οι απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, γεγονός που συμβάλλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δημοσίου. Ταυτόχρονα, μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων παράνομης συναλλαγής και διαφθοράς, καθώς η παροχή δημόσιας υπηρεσίας γίνεται απομακρυσμένη και απρόσωπη.

Υπογραμμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές που διατίθενται είναι νομικά ισοδύναμες με την ιδιόχειρη υπογραφή και ο υπάλληλος μπορεί να υπογράφει με τη χρήση web εφαρμογής από οποιοδήποτε υπολογιστή ή smartphone χωρίς να απαιτείται μονάδα δίσκου USB.

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στη διεύθυνση mindigital@upatras.gr

Websign

Τύποι Πιστοποιητικών

Manuals