Το UPnet (“άπνετ”) είναι το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Network Operation Center, NOC) του Πανεπιστημίου Πατρών. Δοικητικά, λειτουργεί ως Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης.

Παρέχει υπηρεσίες τηλεματικής σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος. Σε αυτές, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου και ονοματολογίας (DNS), περιλαμβάνονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενίας ιστότοπων και άλλες.

Επίσης, σχεδιάζει και οργανώνει τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών και παρακολουθεί στατιστικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η λειτουργία του UPnet είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει μία δικτυακή πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν προηγμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, εκτός των γενικά παρεχομένων δικτυακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό το UPnet έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής, όπως υπηρεσιών καταλόγου, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, streaming καθώς και τηλεδιάσκεψης.

Η στενή συνεργασία του UPnet, τόσο με τους Επιστημονικούς και Τεχνικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων, αλλά και με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, δημιουργεί ένα αποδοτικό “ανοιχτό” περιβάλλον που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της προηγμένης διαχείρισης και ανάπτυξης των δικτύων του Ιδρύματος.

Η διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου τηλεματικής αποτελεί κύρια προτεραιότητα του UPnet, με σκοπό την εγγύηση του απορρήτου των επικοινωνιών.

1712,2014

Ανακοίνωση για μεταγραφέντες φοιτητές

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους μεταγραφέντες φοιτητές καθώς και […]

912,2014

Κοινόχρηστη θυρίδα ενημέρωσης

Σας ενημερώνουμε, ότι στο εξής θα λαμβάνετε ανακοινώσεις που σας […]

812,2014

Αναβάθμηση υπηρεσίας Ηλ. Ταχυδρομείου mai.upnet.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […]

2611,2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Σας ενημερώνουμε οτι η διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο του […]