Το τμήμα δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Περισσότερα
Νέα Αίτηση
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
1812,2015

Ένταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στην Harica

Το Πανεπιστήμιο είναι πλέον μέλος της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Hellenic [...]

1412,2015

Νέα δυνατότητα Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Email Alias

Οι χρήστες της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον [...]

1412,2015

Νέα δυνατότητα διατήρησης ιδρυματικού λογαριασμού Upnet ID για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου  στην υπ΄αριθ. 73/4.12.2015 [...]

912,2015

Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εδώ και μερικές [...]