Το τμήμα δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Περισσότερα
Νέα Αίτηση
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
2305,2016

Αποκατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας Office 265 Education

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία της υπηρεσίας Office 365 [...]

2005,2016

Ζωντανή μετάδοση Αφιέρωμα στον Μπάμπη Γκολέ

Τίτλος Εκδήλωσης: Μουσική Εκδήλωση - Αφιέρωμα στον Μπάμπη Γκολέ [...]

1805,2016

Ζωντανή μετάδοση Μαγναύρα – «Το Χρονικό της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης – 29 Μαίου 1453»

Τίτλος Εκδήλωσης: Μαγναύρα - «Το Χρονικό της Άλωσης της [...]

1305,2016

Διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας Office 265 Education

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν είναι εφικτή η [...]