Το τμήμα δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Upnet
Περισσότερα
Νέα Αίτηση
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
607,2016

Ζωντανή μετάδοση MED Hackathon: The potential of Open Data for Society & Entrepreneurship

Τίτλος Εκδήλωσης: MED Hackathon: The potential of Open Data [...]

2406,2016

Συμμετοχή στο Oracle Academy

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την [...]

706,2016

Ζωντανή μετάδοση Απονομή Βραβείων Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Τηλε-επικοινωνώ»

Τίτλος Εκδήλωσης: Απονομή Βραβείων Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Τηλε-επικοινωνώ» Ημερομηνία [...]

3005,2016

Προσωρινά κλειδιά για το SPSS statistics

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα με την [...]