Το τμήμα δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Upnet
Περισσότερα
Νέα Αίτηση
Περισσότερα

Περισσότερα

Περισσότερα
912,2016

Διακοπή Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Ψηφιακού Άλματος

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών και αντικατάστασης UPS [...]

811,2016

Διάθεση Λογισμικών Microsoft

Μέσω των συνδρομών Imagine Premium και Office 365 παρέχεται [...]

1910,2016

Διακοπή υπηρεσιών του Ψηφιακού Άλματος (Ηλεκτρονική Γραμματεία)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών συντήρησης οι υπηρεσίες του Ψηφιακού [...]

1310,2016

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Office 365 for Education στους Πρωτοετείς Φοιτητές

Ενεργοποιήθηκε η πρόσβαση στην υπηρεσία Office365 for Education για [...]