Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Ρύθμιση λογαριασμού @ac.upatras.gr email σε Microsoft Outlook