Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Σύνδεση στην υπηρεσία eduroam με χρήση eduroam CAT

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού

Δημιουργία τηλεδιάσκεψης με Χρήση Skype for Business για τους χρήστες την Υπηρεσίας Office 365

Συμμετοχή σε διάλεξη με Χρήση Skype for Business με Λειτουργικό Windows

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με 4 απλά βήματα

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Λογισμικό από το Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Λειτουργικότητα Zoom Meeting Client

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Φοιτητές

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA)

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας MS Teams για Φοιτητές

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020