Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με 4 απλά βήματα

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Λειτουργικότητα Zoom Meeting Client

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Φοιτητές

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – Harica

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020

Ενεργοποίηση wifi hotspot σε κινητό τηλέφωνο

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου στο Zoom

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Σύνδεση στην υπηρεσία Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με Zoom και ταυτοποίηση

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams & έλεγχος λογοκλοπής.

(Βίντεο) Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο ασκήσεις του Exams

(Βίντεο) Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως μαθημάτων

Αλλαγή του display name στο zoom στα λατινικά

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – ΚΣΗΔΕ

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam με χρήση του Eduroam CAT