Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με 4 απλά βήματα

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Πως ενεργοποιώ το Πανεπιστημιακό Gmail;

Πως μπορώ να αποκτήσω Εναλλακτική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού (Email Alias)

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Λειτουργικότητα Zoom Meeting Client

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Πως μπορώ να εμφανίσω το όνομά μου με λατινικούς χαρακτήρες στο Office365;

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Φοιτητές

Υπάρχει όριο στον αριθμό των φοιτητών που μπορώ να έχω στις διαλέξεις μου;

Υπάρχουν περιορισμοί στο πόσο συχνά χρησιμοποιώ το Ζοοm;