Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – Harica

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου στο Zoom

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Σύνδεση στην υπηρεσία Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

Αλλαγή του display name στο zoom στα λατινικά

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – ΚΣΗΔΕ

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam με χρήση του Eduroam CAT

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird