Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6945

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 10

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Alcatel 4010

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Ρύθμιση λογαριασμού @ac.upatras.gr email σε Microsoft Outlook

Ενεργοποίηση Autodesk AutoCAD

Παραμετροποίηση του Adobe Reader DC για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Αλλαγή του display name στο zoom στα λατινικά

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam με χρήση του Eduroam CAT

Οδηγίες εγκατάστασης Aegis Authenticator

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server Windows

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2016

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 7841