Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Ρύθμιση λογαριασμού email στην εφαρμογή Mail των Windows 8

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Windows Phone

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Ψηφιακή υπογραφή αρχείων με το Microsoft Word 2013

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Έλεγχος του προσωπικού πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Eισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού στα Windows

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Mozilla Thunderbird για πιστοποιητικά τύπου Β

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Mozilla Thunderbird για πιστοποιητικά τύπου Α αποθηκευμένα σε κρυπτογραφική συσκευή Oberthour

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού IE

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού Chrome

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού Mozilla Firefox

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού στα Windows

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server Windows

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2016

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS