Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Ρύθμιση λογαριασμού email στην εφαρμογή Mail των Windows 8

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Windows Phone

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server Windows

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2016

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 7841

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Alcatel 4010

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με 4 απλά βήματα